November 21, 2017

Director Sri Chitturi Vasu Prakash appreciated Prakashites Arshita, 7th Std.(Handwriting); Siya Singh, 10th Std.(Handwriting); M.Manmitha, 6th Std.(Essay Writing); Praneeth Adithya, 9th Std. (Handwriting)& P.Manisha, 8th Std.(Drawing) for their achievement in All India Drawing, Handwriting and Essay writing competition organized by the National Institute Akhil Bharatiya Nagarik Vikas Kendra, Maharashtra.